Send Email

hrdeesolution@gmail.com

เกี่ยวกับ บริษัท เอชอาร์ ดีโซลูชั่น จำกัด

ยินดีต้อนรับสู่
บริษัท เอชอาร์ ดีโซลูชั่น

ให้บริการรับจัดฝึกอบรมทั้งภายใน (Public Training)
และภายนอกองค์กร (In-house Training) และเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล โดยทีมงานวิทยากรและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์จริง การันตีตอบโจทย์ตรงความต้องการของลูกค้า เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร ด้านการบริหารงานบุคคล HR HRD HRM กฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด SAFETY ภาวะผู้นำ Leadershipผู้บริหาร หัวหน้างาน การบริหารจัดการ การขาย
การตลาด และการบริการหลักสูตรการปฐมพยาบาล
และกู้ชีพเบื้องต้น FIRST AID & CPR หลักสูตรด้านไอทีสารสนเทศ Microsoft Office การจัดกิจกรรม Walk Rally Team building Car Rally Sport Day
นิทรรศการด้านความปลอดภัย เป็นต้น

หลักสูตรแนะนำประจำเดือนกุมภาพันธ์

23022566 อบรมห้องสัมมนา หลักสูตร Digital HR การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร HR Analytics และการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization (เดือนกุมภาพันธ์)

ฝึกปฏิบัติการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization ด้วยโปรแกรม Power BI Desktop โดยผู้เข้าอบรมนำ Notebook ที่ติดตั้งโปรแกรม Power BI Desktop (เวอร์ชันฟรี) มาใช้ในการทำ Workshop ซึ่งทางวิทยากรได้เตรียมข้อมูลตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ไว้ให้แล้ว

27022566 หลักสูตร กลยุทธ์การสรรหา และเทคนิคการสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 2022 ยุค Digital 4.0 (เดือนกุมภาพันธ์)

การสรรหาคัดเลือกและการสัมภาษณ์บุคคลเข้าเป็นพนักงานขององค์กร ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สามารถส่งผลกระทบต่อผลงานโดยรวมขององค์กรในระยะยาว ซึ่งหากองค์กรขาดวิธีการหรือเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานในกระบวนการสรรหาคัดเลือก หรือผู้ทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้สมัครงานยังไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอ องค์กรก็อาจจะได้บุคคลที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการ ทำให้สูญเสียทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และผลงานที่องค์กรจะได้รับจากผู้สมัครรายนั้นก็ไม่เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง

หลักสูตรแนะนำประจำเดือน กุมภาพันธ์ หลักสูตร กลยุทธ์การจัดการวันหยุด วันลาให้ลดลง..ได้ผลงานตามเป้าหมาย.ได้ผลงานตามเป้าหมาย

องค์กรท่านประสบปัญหา เหล่านี้ใช่หรือไม่ เมื่อ..องค์กรท่านประสบปัญหาพนักงานแกล้งป่วย สำออยเอาค่าจ้างฟรี ๆ ปีละ 30 วันเต็มสิทธิตามกฎหมาย เมื่อ..องค์กรท่านประสบ ปัญหา พนักงานลากิจธุระส่วนตัวเยอะ จะเอาแต่ใจ จะไปให้ได้ เมื่อ..องค์กรท่านประสบปัญหา พนักงานอ้างสิทธิ อ้างกฎหมาย บริษัทไม่รู้ ไม่อนุมัติก็อึดอัด เมื่อ..องค์กรท่านประสบปัญหา มีหัวหน้างานใจดีอนุมัติตลอด แอบช่วยลูกน้องตลอด พองานล่าช้า ไม่ได้ตามเป้าหมายก็อ้างว่าพนักงานใช้สิทธิตามกฎหมาย…โยนว่าHR ไม่ช่วย ไม่ดูแล ปัญหาเหล่านี้จะลดลง ถ้าเข้าฟังสัมมนาเรื่องนี้

วิดีโอคลังความรู้

ความสำร็จของท่าน
คือ
ผลงานของพวกเรา

หลักสูตร Public Training

หลักสูตร In-House training

จากบล็อกโดยตรง

บทความล่าสุด