Send Email

hrdeesolution@gmail.com

เกี่ยวกับ บริษัท เอชอาร์ ดีโซลูชั่น จำกัด

ยินดีต้อนรับสู่
บริษัท เอชอาร์ ดีโซลูชั่น

ให้บริการรับจัดฝึกอบรมทั้งภายใน (Public Training)
และภายนอกองค์กร (In-house Training) และเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล โดยทีมงานวิทยากรและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์จริง การันตีตอบโจทย์ตรงความต้องการของลูกค้า เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร ด้านการบริหารงานบุคคล HR HRD HRM กฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด SAFETY ภาวะผู้นำ Leadershipผู้บริหาร หัวหน้างาน การบริหารจัดการ การขาย
การตลาด และการบริการหลักสูตรการปฐมพยาบาล
และกู้ชีพเบื้องต้น FIRST AID & CPR หลักสูตรด้านไอทีสารสนเทศ Microsoft Office การจัดกิจกรรม Walk Rally Team building Car Rally Sport Day
นิทรรศการด้านความปลอดภัย เป็นต้น

หลักสูตรแนะนำประจำเดือนเมษายน

20042566 หลักสูตร Digital HR การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร HR Analytics และการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization

ความรู้เกี่ยวกับ Digital HR , Data Science , Big Data , Data Mining และ HR Analytics HR Business Partner การสร้างมูลค่าให้องค์กรผ่านงาน HR ด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน HR การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน HR (HRIS) ในยุคดิจิตอลขององค์กร

20042566 หลักสูตร Update ประเด็นร้อนล่าสุดกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารต้องรู้ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา หลักสูตรประจำเดือนเมษายน

สังคมเปลี่ยนแปลง จิตใจมนุษย์เปลี่ยนไป การบริหารคนยิ่งซับซ้อน ยุ่งยากมากขึ้น หากผู้บริหารไม่รู้ ไม่ทันเหตุการณ์ ก็จะเป็นฝ่ายทำผิดและแพ้คดี อาจเสียเงินเป็นล้าน จุดผิด…บอกวิธีป้องกันแก้ไขทุกปัญหา ———————————————————

22042566 อบรมสด ออนไลน์ หลักสูตร“Recruitment for New Recruiter – การสรรหาสำหรับนักสรรหามือใหม่” (เดือนเมษายน)

สังคมเปลี่ยนแปลง จิตใจมนุษย์เปลี่ยนไป การบริหารคนยิ่งซับซ้อน ยุ่งยากมากขึ้น หากผู้บริหารไม่รู้ ไม่ทันเหตุการณ์ ก็จะเป็นฝ่ายทำผิดและแพ้คดี อาจเสียเงินเป็นล้าน จุดผิด…บอกวิธีป้องกันแก้ไขทุกปัญหา ———————————————————

21042566 เทคนิคการปรับค่าจ้าง และการบริหารค่าจ้างเงินเดือนหลักสูตรประจำเดือนเมษายน

การบริหารโครงสร้างเงินเดือน ยังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญของบริษัทที่จะใช้ในการบริหาร และควบคุมการจ่ายเงินเดือนของพนักงานให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุด ทั้งนี้ก็เพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานให้ทำงานในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แต่ปัญหาในทางปฏิบัติ คือ ฝ่าย HR หลาย ๆ แห่งยังคงสับสนและไม่เข้าใจถึงวิธีการปรับค่าจ้างเงินเดือนที่ถูกต้อง รวมถึงยังไม่เข้าใจแนวทางในการบริหารโครงสร้างเงินเดือน จึงทำให้การบริหารค่าจ้างเงินเดือนในภาพรวมไม่ส่งผลต่อการดึงดูดและรักษาพนักงาน และดูจะเป็นปัญหาทุกครั้งที่มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำขึ้น

21042566 อบรมสดออนไลน์ หลักสูตร HARRASSMENT IN WORKPLACE หลักสูตรประจำเดือนเดือนเมษายน

1.สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 2.ประเภทการคุกคาม 3.สาเหตุการคุกคาม 4.การป้องกันการถูกคุกคาม 5.การรับมือกับการถูกคุกคาม 6.การแก้ไขปัญหาในภาพรวม 7.การร้องทุกข์และบทลงโทษ

25042566 หลักสูตร ออนไลน์ กลยุทธ์การจัดการวันหยุด วันลาให้ลดลง..ได้ผลงานตามเป้าหมาย.ได้ผลงานตามเป้าหมาย หลักสูตรประจำเดือนเมษายน

องค์กรท่านประสบปัญหา เหล่านี้ใช่หรือไม่ เมื่อ..องค์กรท่านประสบปัญหาพนักงานแกล้งป่วย สำออยเอาค่าจ้างฟรี ๆ ปีละ 30 วันเต็มสิทธิตามกฎหมาย เมื่อ..องค์กรท่านประสบ ปัญหา พนักงานลากิจธุระส่วนตัวเยอะ จะเอาแต่ใจ จะไปให้ได้ เมื่อ..องค์กรท่านประสบปัญหา พนักงานอ้างสิทธิ อ้างกฎหมาย บริษัทไม่รู้ ไม่อนุมัติก็อึดอัด เมื่อ..องค์กรท่านประสบปัญหา มีหัวหน้างานใจดีอนุมัติตลอด แอบช่วยลูกน้องตลอด พองานล่าช้า ไม่ได้ตามเป้าหมายก็อ้างว่าพนักงานใช้สิทธิตามกฎหมาย…โยนว่าHR ไม่ช่วย ไม่ดูแล ปัญหาเหล่านี้จะลดลง ถ้าเข้าฟังสัมมนาเรื่องนี้

วิดีโอคลังความรู้

ความสำร็จของท่าน
คือ
ผลงานของพวกเรา

หลักสูตร Public Training

หลักสูตร In-House training

จากบล็อกโดยตรง

บทความล่าสุด