Send Email

hrdeesolution@gmail.com

ลูกจ้างทำผิดร้ายแรง แต่ไม่เขียนไว้ในข้อบังคับ จะลงโทษกรณีร้ายแรงได้หรือไม่ ?

ลูกจ้างทำผิดร้ายแรง แต่ไม่เขียนไว้ในข้อบังคับ จะลงโทษกรณีร้ายแรงได้หรือไม่ ?

เปลี่ยนการเข้าถึงการศึกษา ให้เป็นเว็บเว็บไซต์ที่ช่วยให้การเรียนการสอนเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นไม่จำกัดแค่ในพื้นที่อีกต่อไป...แล้วโควิคจะทำอะไรเราไม่ได้ ด้วย "MW Website Learning"
ลูกจ้างมีสิทธิฟ้องร้องเรียกโบนัสได้หรือไม่

ลูกจ้างมีสิทธิฟ้องร้องเรียกโบนัสได้หรือไม่

เปลี่ยนการเข้าถึงการศึกษา ให้เป็นเว็บเว็บไซต์ที่ช่วยให้การเรียนการสอนเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นไม่จำกัดแค่ในพื้นที่อีกต่อไป...แล้วโควิคจะทำอะไรเราไม่ได้ ด้วย "MW Website Learning"