Send Email

hrdeesolution@gmail.com

ลาป่วยจำเป็นต้องลาด้วยตนเองใช่หรือไม่

การลาป่วยจะให้คนอื่นลาแทน หรือส่ง LINE /SMS มาได้หรือไม่

เจตนารมณ์ของการลาคือ การได้พูดคุย สอบถามกันทั้ง 2 ฝ่ายระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ว่าป่วยเป็นอะไร จะหยุดกี่วัน เพื่อให้รู้อาการป่วย และเพื่อให้หัวหน้างานจัดคน จัดงานได้ทันงานไม่เสียหาย

ถ้าติดต่อหัวหน้างานโดยตรงไม่ได้ ก็ต้องแจ้งฝ่ายบุคคลรับเรื่องให้ ห้ามบอกเพื่อนลาให้ เพราะเพื่อนไม่ใช่หัวหน้า

การแจ้งลาฝ่ายเดียว หรือส่ง LINE/SMS  มาบอกฝ่ายเดียวไม่ได้พูดคุย ไม่ได้สอบถามกันโดยตรงถือว่าไม่ใช่การลา อาจจะถือว่าเป็นการขาดงานได้ ยิ่งถ้าไม่มีหลักฐานมาแสดงก็ตัดขาดงานไปเลย

นายจ้างหัวหน้างานฝ่ายบุคคล จะต้องอธิบายเจตนารมณ์และหลักเกณฑ์การลาให้ลูกจ้างเข้าใจตั้งแต่แรกและควบคุมให้ปฏิบัติตามโดยเสมอภาคกัน จึงจะได้ผลดี

ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ ที่มาแบ่งปันจาก

หนังสือ ตัวอย่างการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานฉบับเข้าใจง่าย

อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

เพิ่มความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่