บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

เว็บบอร์ดประเด็นเด็ดเกร็ดหัวหน้างาน7 คุณสมบัติผู้นำองค์กร...ที่โลกต้องการ
ผู้เขียน : hrdeesolution   หัวข้อ : 7 คุณสมบัติผู้นำองค์กร...ที่โลกต้องการอ่าน 2347 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
hrdeesolution
  • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
หัวข้อ : 7 คุณสมบัติผู้นำองค์กร...ที่โลกต้องการ
17/12/2558 9:07:00

สร้างผู้นำองค์กรที่โลกต้องการ ด้วย 7 คุณสมบัติดังนี้

1. คุณสมบัติพื้นฐาน

1.1 ความรับผิดชอบ

1.2.ความสามารถในการควบคุมองค์กร

1.3.ความเป็นผู้นำ

2.ความสามาถในการสร้างนโยบาย

คือ ความสามารถในการสร้างนโยบายและพิจารณาสถานการณ์ตามหลักกลยุทธ์เพื่อเอาชนะวิกฤตหรืออนาคต

3.ทักษะในการสื่อสารกับภายนอก

3.1 มีความเป็นมิตร

3.2 มีทักษะในการโน้มน้าวในการสร้างความร่วมมือกับบริษัทในเครือ  ลูกค้า หรือหน่วยงานภายนอก

4.มีความคิดริเริ่่มสร้างสรรค์

   คือ การรับฟังไอเดียของพนักงานและมีทักษะการบริหารแบบริเริ่่มสร้างสรรค์ด้วยความคิดของตนเอง

5. ความสามารถและความเป็นสากล

    เนื่องจากโลกยุคปัจจุบัน เป็น โลกยุค GOBALIZATION  ผู้นำจึงต้องมีความเป้นมิตรในระดับสากล มีจิตใจเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งความสามารถทางภาษาต่างประเทศ

6. ความตั้งใจและอุปนิสัย

    คือความสามารถในการสร้างความตื่นตัวให้กับตัวเองและพนักงาน

7. ทักษะในการสร้างผู้มีความสามารถ 

    คือมีพฤติกรรมและพยายามสร้างทายาทหรือรุ่นน้องอย่างมีระบบ

 

Credit: Samsung Man โดย โชนยองฮวัน อดีตผู้บริหารฝ่ายบุคคลบริษัทซัมซุง จาก

          ประสบการณ์ทำงานจริงกว่า 26 ปี

  
Online:  2
Visits:  569,194
Today:  110
PageView/Month:  4,406