บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

เว็บบอร์ดประเด็นเด็ดเกร็ด HR เข้าใจง่ายภายใน 1 นาทีการคิดค่าล่วงเวลาให้ถูกกฎหมายไม่ยากอย่างที่คิด
ผู้เขียน : HR DEE SOLUTION   หัวข้อ : การคิดค่าล่วงเวลาให้ถูกกฎหมายไม่ยากอย่างที่คิดอ่าน 2918 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
HR DEE SOLUTION
  • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
หัวข้อ : การคิดค่าล่วงเวลาให้ถูกกฎหมายไม่ยากอย่างที่คิด
7/4/2559 13:24:00

ก่อนอื่นเราต้องมาเข้าใจความหมายของคำว่าค่าล่วงเวลาให้เข้าใจตรงกันก่อนว่า

ค่าล่วงเวลา คือ เงินที่นายจ้างต้องจ่ายให้ลูกจ้างที่ทำงานเกินเวลา 8 ชั่วโมงปกติ  ไม่ว่าจะเป็นการทำก่อน หรือหลัง 8 ชั่วโมงก็ได้ ส่วนที่เกินถือว่าเป็นการทำงานล่วงเวลาทั้งสิ้น

 

 

ค่าล่วงเวลามี 2 ลักษณะคือ

1. ค่าล่วงเวลาในวันทำงานปกติ กฎหมายให้จ่ายในอัตรา 1.5 เท่าของค่าจ้าง คิดเป็นรายชั่วโมงที่ทำ(ตามมาตรา 61)

วิธีคิด เช่นค่าจ้างวันละ 300 บาท หารด้วย 8 ชั่วโมง x 1.5 เท่า = 56.25 บาท ทำ  3 ชั่วโมง ก็จะต้องจ่าย = 168.75 บาท

2. ค่าล่วงเวลาในวันหยุด  กฎหมายให้จ่ายในอัตรา 3 เท่าของค่าจ้าง  ของค่าจ้างในวันทำงานปกติ คิดให้เป็นรายชั่วโมงเช่นกัน (ตามมาตรา 63)

วิธีคิด เช่นค่าจ้างวันละ 300 บาท หารด้วย 8 ชั่วโมง x 3 เท่า = 112.50 บาท ทำ  3 ชั่วโมง ก็จะต้องจ่าย =  337.50 บาท เป็นต้น

การจ่ายล่วงเวลานั้นจะต้องมีเงื่อนไข 3 ข้อดังนี้

1. เป็นงานที่นายจ้างสั่งให้ทำ จะอยู่ทำเอง  เบิกเองไม่ได้

2.เป็นงานที่ลูกจ้างยินยอมลงชื่อทำเป็นคราว ๆ ไป เป็นวัน ๆ ไม่ใช่งานบังคับให้ทำทุกวัน (ตามมาตรา 24)

3.ในกรณีที่เป็นงานฉุกเฉิน ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน นายจ้างสั่งให้ทำงานล่วงเวลาได้เท่าที่จำเป็น (มาตรา 24 วรรคสอง)

 

สรุปว่า..ถ้าอยู่ในเงื่อนไข 3 ข้อนี้ ลูกจ้างต้องทำ.. นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลา

ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ ที่แบ่งปัน จาก

หนังสือ ตัวอย่างการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานฉบับเข้าใจง่าย

ผู้เขียน อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา ผู้ศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกามากกว่า 1,000 คดี 
Online:  2
Visits:  577,674
Today:  145
PageView/Month:  202