บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
27042561 FIRST AID CPR
สถิติการชม : 6,469 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 22/3/2561
27042561 FIRST AID CPR

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ปฐมพยาบาลและฟื้นคนชีพเบื้องต้น (FIRST AID & CPR)

 
ราคา 2,900.00 บาท สำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ ทีมงาน HR DEE SOLUTION
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
Email:hrdeesolution@gmail.com

 

การปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

อบรม 6 ชั่วโมง 

 

อบรมวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

เวลา 9.00 น. - 17.00 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดาฯ กรุงเทพฯ

 

 

หลักการและเหตุผล
ในสังคมปัจจุบันการดำเนินชีวิตล้วนแต่เสี่ยงต่ออันตรายและนำไปสู่อุบัติเหตุได้ง่าย สถิติอุบัติเหตุเกิดขึ้นสูงมาก  และอัตราการตายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุก็สูงตามไปด้วย  ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกการหวังพึ่งแพทย์และสถานพยาบาลในการบำบัดรักษาแต่เพียงอย่างเดียวย่อมเป็นไปได้ยาก ด้วยเหตุนี้การศึกษาหาความรู้ในด้านการปฐมพยาบาลจึงมีความจำเป็นมากขึ้น เพื่อป้องกันมิให้ผู้ป่วยมีอาการลุกลามมากขึ้น และง่ายต่อการให้การรักษาพยาบาลของแพทย์ในขั้นต่อไป รวมทั้งเป็นการช่วยชีวิตและลดอัตราการตายให้น้อยลงได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ขอบเขต  ความสำคัญและหลักทั่วไปในการปฐมพยาบาล
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกภาคปฏิบัติ  ในการช่วยชีวิตและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการสัมมนาไปใช้ประโยชน์ในการดำเนิน
ชีวิตและการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
หัวข้อการอบรม (Course Outline)
1.ความหมาย ความสำคัญและหลักการปฐมพยาบาล
2. ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
• การดูแลบาดแผลและการห้ามเลือด
• การดูแลกระดูกและข้อ
• การปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าช็อต
• การปฐมพยาบาลผู้ป่วยชักเกร็ง
• การปฐมพยาบาลผู้ป่วยจมน้ำ
• การปฐมพยาบาลผู้ได้รับสารเคมี สารพิษ
• ฝึกปฏิบัติการดามและการห้ามเลือด
3.การสาธิตและฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และการกู้ชีพเบื้องต้น (CPR)
• การปฐมพยาบาลผู้หมดสติและหยุดหายใจ
• การปฐมพยาบาลผู้มีสิ่งของติดคอ
• ฝึกภาคปฏิบัติ
• การปฐมพยาบาลผู้หมดสติและหยุดหายใจ
• การปฐมพยาบาลผู้มีสิ่งของติดคอ
• การยกและการเคลื่อนย้าย
4. ถาม-ตอบปัญหา

 

 

รูปแบบการอบรม:บรรยาย, พร้อมยกตัวอย่างประกอบ, ทำแบบทดสอบ Pre Test Post Test ,ฝึกปฏิบัติปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฝึกปั๊มหัวใจกับหุ่นจำลอง ฝึกเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สอบภาคปฏิบัติ BASIC CPR พร้อมรับวุฒิบัตร

 

อัตราค่าสัมมนา (ต่อท่าน) 

จ่ายเท่าไหร่สามารถลดหย่อนภาษีได้  2 เท่า (ยกเว้นบุคคลธรรมดา)

 

อัตราค่าสัมมนา 

1

บวก VAT 7%

2

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

3

ชำระสุทธิ 

(1+2-3)

ท่านละ

3,900

273

117

4,056

ราคาสมาชิก หรือ ราคาโปรโมชั่น

2,900

203

87

3,016

สมัคร 3 ท่าน

(เหลือเพียงท่านละ 2,600 บาท)

7,800

546

234

8,112

หมดเขตโปรโมชั่นกรณีชำระภายในวันที่  20 เมษายน นี้เท่านั้น 

 
Online:  22
Visits:  189,043
Today:  198
PageView/Month:  7,588