บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า : JANUARY 2018 » 11012019 SAFETY FOR ELECTRICIAN
11012019  SAFETY FOR ELECTRICIAN
สถิติการชม : 7,417 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 14/12/2561
11012019 SAFETY FOR ELECTRICIAN

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๕๘

(3 ชั่วโมงตามกฎหมายกำหนด)

 
ราคา 1,500.00 บาท สำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
Email:hrdeesolution@gmail.com

 

 

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๕๘  

( 3ชั่วโมง) ตามกฎหมายกำหนด

 

Click ดูประกาศกฎกระทรวงกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


มอบวุฒิบัตรจากวิทยากรที่มีคุณสมบัติตามประกาศกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกำหนด เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรม หมวด ๓ (๓)

โปรโมชั่นพิเศษ..เรียน 4 จ่าย 3 (จากราคาปกติ)

 

clip ตัวอย่างการบรรยายหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า


ความปลอดภัยในการทำงานาเกี่ยวกับไฟฟ้า

 
Online:  5
Visits:  224,679
Today:  522
PageView/Month:  4,360