บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
19102564 PERSONAL DATA PROTECTION
สถิติการชม : 13,203 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 23/9/2564
19102564 PERSONAL DATA PROTECTION

“ การเตรียมรับมือ  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562  ภาคปฏิบัติจริง

 

 
ราคา 2,900.00 บาท สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที่เบอร์โทร 087 0718100 Line ID hrdeesolution
Email:hrdeesolution@gmail.com

                            

 

 

 

สัมมนา ONLINE หลักสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ภาคปฏิบัติ 

------------------------------------------------------------------------

????นับถอยหลัง...ที่องค์กรต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่การใช้ #PDPA #พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนที่จะมี พรบ.ฉบับนี้จะเริ่มมีการบังคับใช้จริง มิถุนายน 65 " 

--------------------------------------------------------------------

????ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ ระวังโทษหนัก จำคุก 1 ปี ปรับ 3 ล้านบาท จ่ายค่าเสียหาย 2 เท่า

-------------------------------------------------------------------

????เป็นสิ่งที่เหล่าท่านผู้บริหารทุกองค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะมีผลต่อองค์กรทั่วโลก"

--------------------------------------------------------------------

????ผู้ใดไม่มีระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบบุคคล…ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยเจ้าของข้อมูลไม่ยินยอม หรือ ทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือ ได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน – 1 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 – 1,000,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ????

--------------------------------------------------------------------

????ผู้ใดส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องคุ้มครองพิเศษ ตามมาตรา 26 ไปต่างประเทศโดยไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด มีโทษปรับไม่เกิน 5,000,000 บาท หรือ ความผิดอื่น ๆ ที่นายจ้างต้องทราบและต้องทำให้เป็น..????

--------------------------------------------------------------------

ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายคุ้มครอง คือ

1.ข้อมูลของพนักงานในบริษัท

2.ข้อมูลของลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน

ที่นายจ้างต้องจัดทำให้ชัดเจน รัดกุมและปลอดภัย..ท่านทำแล้วหรือยัง ?

---------------------------------------------------------------------

????หากไม่ทำ อาจจะถูกฟ้องเสียหายเป็นล้าน

--------------------------------------------------------------------

????ทำไม่เป็น ไม่เข้าใจ ต้องเข้าฟังสัมมนา เรื่องนี้

-------------------------------------------------------------------- 

??ส่วนที่ 1 : สรุปภาพรวมของกฎหมายนี้

---------------------------------------------------------------------

1. ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไรบ้าง ?

2. เหตุผลที่ต้องออกกฎหมายนี้ เพราะอะไร ?

3.  ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่คุ้มครองมีอะไรบ้าง ?

4.  ข้อมูลสำคัญต้องห้ามขอมีอะไรบ้าง ?

5.  สิทธิของเจ้าของข้อมูลมีอะไรบ้าง ?

6. การส่งข้อมูลไปนอกบริษัท ต่างประเทศต้องทำอย่างไร ?

7.ถ้ามีคนนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ เจ้าของข้อมูลจะฟ้องร้องได้ที่ไหน ?

8. บทลงโทษผู้ละเมิด ไม่ทำตามกฎมายนี้อาจะเสียเงินเป็นล้าน มีอะไรบ้าง ?

9.บทลงโทษทางปกครอง คืออะไร ?

---------------------------------------------------------------------

??ส่วนที่ 2 : ภาคปฏิบัติสำหรับนายจ้าง

การขอ -การเก็บ - การใช้ข้อมูลของพนักงาน

---------------------------------------------------------------------

1. ตัวอย่าง – ข้อมูลของพนักงานที่นายจ้างเรียกเก็บได้มีอะไรบ้าง เพราะอะไร ?

2. ตัวอย่าง – การขอความยินยอมจากพนักงานใหม่ - พนักงานเก่าจะทำอย่างไร ?

3. ตัวอย่าง – การขอความยินยอมทาง Internet จะทำอย่างไร ?

4. ตัวอย่าง - สัญญาจ้างจะเขียนเพิ่มเข้าไปว่าอย่างไร  ?

5. ตัวอย่าง – หนังสือขอให้ลูกจ้างส่งข้อมูลส่วนบุคคลว่าต้องทำอย่างไร ?

6. ตัวอย่าง - หนังสือขอดูหลักฐานการป่วยของพนักงานได้หรือไม่ ?ฃ

7. ตัวอย่าง - หนังสือเตือน - กรณีลูกจ้างเปิดเผยเงินเดือนกัน ลงโทษได้หรือไม่ ?

8. ตัวอย่าง – หนังสือปรามคนที่ลาออก – คนที่ถูกไล่ออก ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลจะทำอย่างไร  ?

--------------------------------------------------------------------

??การขอ - การเก็บ - การใช้ข้อมูลของลูกค้า ผู้มาติดต่องาน

--------------------------------------------------------------------

1. ตัวอย่าง – ข้อมูลของลูกค้าที่นายจ้างต้องคุ้ครองตามกฎหมายนี้

2. ตัวอย่าง – การจัดทำทะเบียนข้อมูลลูกค้าของแต่ละหน่วยงาน

3.  ตัวอย่าง - อำนาจในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า

4.  ตัวอย่าง – การขอความยินยอมจากลูกค้าให้ใช้ข้อมูลตามที่จำเป็น

5.  ตัวอย่าง – การคุ้มครองข้อมูลที่ส่งไปภายนอก หรือ ส่งไปต่างประเทศ

6.  ตัวอย่าง -  การขอให้ลูกค้าช่วยเก็บความลับข้อมูลของบริษัท

-------------------------------------------------------------------

????แจกฟรี

------------------------------------------------------------------

?ตัวอย่าง – Policy การคุ้มครองข้อมูล่นบุคคลเขียนอย่างไร ?

?ตัวอย่าง – Checklist การจัดทำและการตรวจสอบตนเองเบื้องต้น

?ตัวอย่างเอกสารที่ต้องใช้ในการจัดทำ

** ลอกใช้ได้เลย ไม่ต้องคิดเอง **

  
Online:  4
Visits:  569,217
Today:  133
PageView/Month:  4,429