บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า : หลักสูตรด้าน HRM & HRD » 09042564 หลักสูตร เจาะลึกประเด็นสำคัญด้านภาษีอากรเกี่ยวกับค่าจ้างและสวัสดิการที่ HR และผู้บริหารควรทราบ
09042564 หลักสูตร เจาะลึกประเด็นสำคัญด้านภาษีอากรเกี่ยวกับค่าจ้างและสวัสดิการที่ HR และผู้บริหารควรทราบ
สถิติการชม : 2,811 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 31/3/2564
09042564 หลักสูตร เจาะลึกประเด็นสำคัญด้านภาษีอากรเกี่ยวกับค่าจ้างและสวัสดิการที่ HR และผู้บริหารควรทราบ

 

หลักสูตร เจาะลึกประเด็นสำคัญด้านภาษีอากรเกี่ยวกับค่าจ้างและสวัสดิการที่ HR และผู้บริหารควรทราบ

 
ราคา 3,900.00 บาท สำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
Email:hrdeesolution@gmail.com

โปรโมชั่นสมัคร 2 ท่านเข้าร่วมอบรมได้ 3 ท่าน

 

หัวข้อสัมมนา

1.ภาระภาษีของพนักงาน ลูกจ้าง ชาวไทย และ ชาวต่างชาติ ที่บริษัทต้องระวัง

2.ประเด็นภาษีการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์อื่นที่นายจ้าง ฝ่ายบุคคล และบัญชีต้องระวัง

3.สวัสดิการคืออะไร ควรวางแผนภาษีเกี่ยวกับสวัสดิการอย่างไรระวัง

4.ประเด็นที่สรรพากรประเมินเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการระวัง

5.การจัดสวัสดิการพนักงาน เพื่อลดข้อพิพาทแรงงาน (ไม่ให้ถือเป็นค่าจ้าง) ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง สอดคล้องภาษีสรรพากร (ไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม/ภาษีซื้อต้องห้าม)ระวัง

6.ข้อแนะนำในการจัดเตรียม “ระเบียบสวัสดิการพนักงาน” “ข้อบังคับการทำงาน” เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกตรวจสอบภาษีสรรพากรระวัง

7.ภาระภาษีเกี่ยวกับ สัญญาจ้างแรงงานในรูปแบบต่าง ๆ กับภาระภาษีสรรพากร เช่น สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาทดลองงาน สัญญายืมตัวพนักงาน สัญญาบริการ สัญญาจ้างพนักงานเหมาค่าแรง สัญญาจ้างที่ปรึกษาระวัง

8.การเลิกจ้าง สิ้นสุดการจ้าง ไล่ออก ลาออก เกษียณอายุ กับภาระภาษีสรรพากรระวัง

9.การจ่ายเงินได้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน

 10.พนักงานที่ออกจากงานระหว่างปี คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

11.การคำนวณเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเงินสมทบจาก บริษัท 

12.บริษัทมีนโยบายให้พนักงานเกษียณอายุ เมื่ออายุครบ 60 ปี แต่มี 

     - พนักงานขอเกษียณอายุครบ 55 ปี เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ 

    -  พนักงานได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่ และคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

  - การนับจำนวนปีที่สามารถแยกคำนวณภาษีเงินได้ นับอย่างไร

13.การใช้ E-Witholding Tax ในการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง พนักงาน ลูกจ้าง

-----------------------------------------------------------------------

วันที่ 9 เมษายน 2564

เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ โรงแรม จัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

โดย วิทยากร & อาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร และ BOI

------------------------------------------------------------------------

สนใจสำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่

เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100

Email : hrdeesolution@gmail.com

Line ID: hrdeesolution

www.hrdeesolution.com

 


 

 
Online:  1
Visits:  462,764
Today:  364
PageView/Month:  4,558