บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า : หลักสูตรด้านความปลอดภัย » IN-HOUSE TRAINING ความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าใหม่
IN-HOUSE TRAINING ความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าใหม่
สถิติการชม : 4,532 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 7/11/2561
IN-HOUSE TRAINING ความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าใหม่

หลักสูตรความปลอดภัยฯ สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 วิทยากร อ.ภานุพันธ์ ส่องช่วย

 
ต้องการใบเสนอราคา กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
Email:hrdeesolution@gmail.com

DOWNLOAD เนื้อหาหลักสูตร

 

หลักสูตรความปลอดภัยฯ สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๔

 

    


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ๒๕๕๔  ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมด้้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย ในกรณีลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ วึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลุกจ้างทุกคนก่อนเร่ิ่มการทำงาน

 


หัวข้อการอบรม

ภาคเช้า

  • ทำแบบทดสอบ Pre test
  • หมวดความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • หมวดกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


ภาคบ่าย

  • หมวดข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • หมวดข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ต่อ)
  • ถาม-ตอบ
  • ทำแบบทดสอบ Post-test
  • ปิดงานสัมมนา แจกวุฒิบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ

 

 อ.ภานุพันธ์ ส่องช่วย 

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยให้กับองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ

 

จำนวนผู้เข้าอบรม ไม่เกิน 35 ท่านต่อรุ่น

 

หลักสูตรจัดให้สำหรับลูกจ้างทั่วไป ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ต้องได้รับการอบรมหลักสูตรนี้ตามกฎหมายกำหนด


 
Online:  5
Visits:  539,398
Today:  278
PageView/Month:  3,551