บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
BASIC FIRE FIGHTING TRAINING
สถิติการชม : 2,596 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 3/6/2559
BASIC FIRE FIGHTING TRAINING

ซ้อมดับเพลิงขั้นต้น

 
ต้องการใบเสนอราคา กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
Email:hrdeesolution@gmail.com

การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น (6 ชั่วโมง)

มี ใบCertificate

 

            


หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบัน สถิติการเกิดอัคคีภัยเพิ่มมากขึ้นทุกปี รวมทั้งสถิติการบาดเจ็บ เสียชีวิตจากเหตุอัคคีภีย ก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นนั้น จะหวังพึ่งบุคคลากร เจ้าหน้าที่ดับเพลิง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเดียวย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะเหตุการณ์อัคคีภัยเพิ่มเริ่มเกิดขึ้นนั้น ประชาชนทั่วไป หรือแม้แต่พนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหากขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการระงับเหตุ จึงส่งผลให้เหตุการณ์เกิดความรุนแรงมากขึ้น และด้วยเหตุนี้ การศึกษาหาความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย จึงมีความจำเป็นมาก เพื่อทีจะได้ลดความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน และสำคัญที่สุดคือ ยังสามารถรักษาชื่อเสียงขององค์กรไว้อีกทางหนึ่งด้วย

 

วัตถุประสงค์ของการอบรม 

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินและเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยมากขึ้น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะมีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เข้าอบม ให้เกิดความรู้ ความชำนาญ เกิดความตระหนักในความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และเกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันอัคคีภัย อย่างปลอดภัย และยั่งยืนตลอดไป
 3. เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้เกิดความพร้อม สามารถจัดการกับบภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกภาคปฏิบัติในการระงับเหตุอัคคีภัย เพื่อประสิทธิภาพในการรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

หัวข้ออบรม

           ภาคทฤษฎี

 • ทฤษฏีการเกิดเพลิงไหม้
 • การแบ่งประเภทของเพลิง
 • จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
 • การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
 • วิธีการดับเพลิงประเภทต่าง ๆ
 • เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่าง ๆ
 • วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
 • ระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย
 • การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย และการประยุกต์ใช้ระบบอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ

 

           ภาคปฏิบัติ

 • สาธิตวิธีการดับเพลิงประเภทต่าง ๆ
 • สาธิตการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ
 • การใช้เครื่องดับเพลิงโดยใช้สายน้ำดับเพลิง หัวฉีด

           สรุป ถาม ตอบ


 
Online:  3
Visits:  569,170
Today:  259
PageView/Month:  4,382