บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
IN-HOUSE TRAINING
สถิติการชม : 1,933 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 16/6/2559
IN-HOUSE TRAINING

หลักสูตรการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าพ.ศ.๒๕๕๔

 
ต้องการใบเสนอราคา กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
Email:hrdeesolution@gmail.com

 

หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมพยาบาล 

และหลักสูตรการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า


ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าพ.ศ.๒๕๕๔

อ.ภานุพันธ์ ส่องช่วย

 


หลักการและเหตุผล

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยอันตรายจากกระแสไฟฟ้าในสถานประกอบการ ก่อนถึงมือบุคลากรทางการแพทย์/หน่วยกู้ชีพ เพื่อส่งต่อยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยรักษาชีวิตของผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงผ่อนจากอาการหนักเป็นเบาได้ ดังนั้นก่อนให้ความช่วยเหลือ เราจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลภายในองค์กรอีกด้วย


ประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าพ.ศ.๒๕๕๖
  2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้ามีทักษะในการปฐมพยาบาลสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวที่ประสบภัยอันตรายจากกระแสไฟฟ้าได้อย่างอย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล

 

หัวข้อการอบรม 

ภาคเช้า 

หัวข้อวิชาเรียนที่ 1 

ความรู้ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า

1.คำจำกัดความของการประสบอันตรายจากไฟฟ้า

 2.ประเภทและลักษณะของการประสบอันตรายจากไฟฟ้าที่เกิดขึ้นกับบุคคลลักษณะของอันตรายจากไฟฟ้าที่เกิดกับบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ

 3.ผลของกระแสไฟฟ้าที่มีต่อร่างกายมนุษย์

 4.สาเหตุของการบาดเจ็บจากไฟฟ้า

 5.สาเหตุของการเสียชีวิตจากไฟฟ้า

 6.หลักการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า


หัวข้อวิชาเรียนที่ 2

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า

1.ความหมาย ความสำคัญและหลักการปฐมพยาบาล

·       การช่วยชีวิต

·       การป้องกันความพิการ

·       การเตรียมผู้ป่วยเพื่อเคลื่อนย้าย

·       การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

 

ภาคบ่าย

 2. ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า   เช่น ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต

·       วิธีปฏิบัติเมื่อพบผู้ประสบอันตรายเกี่ยวกับไฟฟ้า

·       ลักษณะบาดแผลและวิธีการปฐมพยาบาลห้ามเลือด กรณีเกิดบาดแผล เสียเลือด

·        การปฐมพยาบาล กรณีผู้ประสบอันตรายหมดสติเนื่องจากสภาวะช็อค หรือ ความร้อน

·       การปฐมพยาบาล กรณีผู้ประสบอันตรายเกิดแผลไหม้ในระดับต่าง ๆ

·       การผายปอดและการนวดหัวใจ

·       การปฐมพยาบาลกรณีผู้ประสบอันตรายตกจากที่สูง กระดูกหักและข้อเคลื่อน

·       การปฐมพยาบาลกรณีผู้ประสบอันตรายตกจากที่สูง การบาดเจ็บที่ศีรษะ

3.การสาธิตและฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ

4.ถาม-ตอบปัญหา

 
Online:  3
Visits:  569,235
Today:  151
PageView/Month:  4,447