บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
20 NOV 2018 40 LABOUR LAW
สถิติการชม : 9,190 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 18/10/2561
20 NOV 2018 40 LABOUR LAW

เจาะลึก : 40 ประเด็นสำคัญด้านกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารต้องทราบ

   

 
ราคา 3,900.00 บาท สำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
Email:hrdeesolution@gmail.com

เจาะลึก 40 ประเด็นสำคัญด้านกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคล

หรือผู้บริหารต้องทราบ

กำหนดการ

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

ณ. โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท  BTS สถานีนานา

 

 

CLIP ตัวอย่างการบรรยาย 

 

 

 

 

 

เนื้อหาการสัมมนาที่เจ้าของกิจการ ผู้บริหารต้องทราบ 

 

หมวดที่ 1 :  ค่าจ้างที่นายจ้างแพ้คดี 99% …เสียหายเป็นล้าน

 เงินสวัสดิการต่าง ๆ ที่จ่ายให้ลูกจ้าง ศาลตัดสินให้นายจ้างแพ้คดี จ่ายเป็นล้านมีค่าอะไรบ้าง ?ตัวอย่างการคำนวณค่าเสียหายที่ศาลสั่งให้นายจ้างจ่ายเป็นล้าน มีหลักเกณฑ์อย่างไร  ?

 ไม่อยากจ่าย ไม่อยากแพ้คดี ต้องทำอย่างไร ?

 ค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า เมื่อเลิกจ้างต้องจ่ายให้ลูกจ้างภายในกี่วัน ( ผิด 100% ทุกบริษัท )

 ลูกจ้างลาออกอยู่ไม่ครบ 30 วัน จะหักค่าจ้างไว้ได้หรือไม่ ?...ระวังจะโดนไม่ใช่น้อย

 หลักการเขียนเงื่อนไขอย่างไรไม่ให้เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้าง ต้องเขียนอย่างไร ?

 ต้องนำค่าตำแหน่ง ค่าฝีมือ ค่าเช่าบ้าน ค่าอาหาร ไปรวมส่งเงินสมทบประกันสังคมด้วยหรือไม่ ?

 

 

หมวดที่ 2 : การจ้างานและการทดลองงาน

ถ้าทำงานไม่ดีระหว่างทดลองงาน แล้วให้หยุดทันทีผิดกฎหมายตรงไหน

 หลักการบอกกล่าวล่วงหน้า เมื่อไม่ผ่านทดลองงานต้องทำอย่างไร ?

 ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ ระหว่างทดลองงาน จะระงับทดลองงานได้หรือไม่ ?

 ไม่อยากมีปัญหาเรื่องไม่ผ่านทดลองงาน จะจ้างอย่างไรดี จึงไม่ต้องจ่ายเงิน

 สัญญางานจ้างงาน 1 ปี หมดสัญญาต่างคน ต่างไป ทำให้นายจ้างแพ้คดีเพราะอะไร ?

จุดอ่อนของสัญญาจ้าง 25 จุด ที่นายจ้างแพ้คดีเสียเงินเป็นล้าน มีอะไรบ้าง ?

จะเรียกเงินประกันได้เท่าใด ? ….ถ้าลูกจ้างลาออกต้องคืนเมื่อใด ?

 

หมวดที่ 3 : งานที่บังคับทำโอทีได้ ต้องเป็นงานแบบไหน ?

 ลูกจ้างไม่ทำโอที ผิดไหม ?  บังคับได้ดูกฎหมายตรงไหน  ?

 ลูกจ้างที่รู้ว่างานด่วน รู้ว่าบริษัทจะเสียหายแต่ไม่ยอมทำงานจะลงโทษข้อหาอะไร ?

 จะจ่ายค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 50 บาท ทุกคนเท่ากัน ได้หรือไม่ ? มีคนทำเยอะแยะไม่เห็นเป็นไร

 จะรวมค่าล่วงเวลาเข้าไปในเงินเดือน ๆ ละ 3000 บาทแล้วให้โอทีทุกวันได้หรือไม่ ?

 

หมวดที่ 4 : วันหยุดที่นายจ้างต้องจัดให้หยุด

ทำไมลูกจ้างรายวัน ไม่ได้ค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์

 ลูกจ้างไม่ลาหยุดพักร้อน ถือว่าให้แล้วไม่หยุดเอง บริษัทจะตัดทิ้งได้หรือไม่ ?...ก็ตัดทิ้งทุกปี ไม่เห็นมีใครว่า

หลักการจัดวันหยุดพักผ่อนประจำปี ที่ถูกต้องต้องทำอย่างไร ? ( สำคัญมาก )

พนักงานที่ลาออกเอง / ถูกไล่ออก / ทำผิดร้ายแรง / จะจ่ายเงินค่าพักร้อนที่มีอยู่ให้หรือไม่ ?

หัวหน้างานมีสิทธิไม่อนุมัติ หรือ เปลี่ยนไปหยุดพักร้อนวันอื่นได้หรือไม่ ? การให้ทำงานวันหยุด หรือ สลับวันหยุดประเพณี ผิดกฎหมาย แพ้คดีตรงไหน ?

 

หมวดที่ 5 : วันลาที่กฎหมายกำหนด

ลูกจ้างลาป่วยได้กี่วัน ได้เงินกี่วัน วันหยุดระหว่างลาป่วยนับอย่างไร

ลากิจได้ค่าจ้าง ควรเป็นกิจประเภทไหน ?

ลาไปตรวจครรภ์ ลาคลอดจัดการอย่างไรดี

 

หมวดที่ 6  : การปฏิบัติต่อลูกจ้างระหว่างการทำงานร่วมกัน

 ผู้บริหารสั่งย้ายจากสาขา 1 ไปทำงานที่สาขา 2 ลูกจ้างไม่ไป ผิดตรงไหน ?

 การย้ายที่เป็นธรรม หรือ ไม่เป็นธรรมดูตรงไหน

ย้ายสาขาลูกจ้างไม่ไป ทำไมนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย ดูกฎหมายตรงไหน

 การลดค่าตำแหน่ง ลดค่าจ้าง ทำได้กรณีใดบ้าง

 ความผิดร้ายแรง ที่เลิกจ้างได้ทันทีมีลักษณะอย่างไร ?

 

หมวดที่ 7 : ตัวอย่างปัญหาทางแรงงานที่เกิดขึ้นจริง

 วุฒิการศึกษาปลอม ผิดร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรงดูตรงไหน

 ลาป่วยตลอดปีต้องจ่ายเงินค่าพักร้อน วันหยุดประเพณีให้หรือไม่

 ตอกบัตรแทนกัน ผิดร้ายแรงทุกกรณีหรือไม่

 โทรมาลาป่วย แต่หัวหน้างานไม่ได้รับสาย ถือว่าลาหรือยัง

 พนักงานงานผิด เสียหายเป็นประจำ จะลงโทษหัวหน้างานได้หรือไม่

 ออกหนังสือเตือน เช้า สาย บ่าย ถือว่าผิดซ้ำหนังสือเตือนได้หรือยัง ?

 ทำผิดพร้อมกัน  เลิกจ้างไม่พร้อมกันได้หรือไม่ ?

 ลูกจ้างไม่ยอมลงชื่อในหนังสือเตือนจะทำอย่างไร จึงจะมีผลตามกฎหมาย ?


อัตราค่าสัมมนา (ต่อท่าน) 

จ่ายเท่าไหร่สามารถลดหย่อนภาษีได้  2 เท่า (ยกเว้นบุคคลธรรมดา)

 

อัตราค่าสัมมนา 

1

บวก VAT 7%

2

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

3

ชำระสุทธิ 

(1+2-3)

ท่านละ

3,900

273

117

4,056

ราคาโปรโมชั่น

2,900

203

87

3,016

โปรโมชั่น 3 ท่าน

**(สุดคุ้มเพียงท่านละ 2,600 บาท)**

7,800

546

234

8,112

 

ราคาโปรโมชั่นกรณีชำระภายในวันที่  10 พฤศจิกายน นี้เท่านั้น

 
Online:  6
Visits:  206,862
Today:  220
PageView/Month:  5,409