บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
19112561 RECRUITER FOR NEW RECRUITER 2018
สถิติการชม : 1,366 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 18/10/2561
19112561 RECRUITER FOR NEW RECRUITER 2018

RECRUITER FOR NEW RECRUITER 2018

 
ราคา 3,900.00 บาท สำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
Email:hrdeesolution@gmail.com

 

หลกสูตร RECRUITER FOR NEW RECRUITER 2018

 

 

กำหนดการวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

ณ.โรงแรม Pullman Khon Kaen Raja Orchid

วิทยากร อ.พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล

อดีตผู้จัดการฝ่ายบุคคลองค์กรชั้นนำ

 

ที่มาของหลักสูตร 

“คนคุณภาพถือเป็นทุนที่ประสบความสำเร็จขององค์กร” คำกล่าวข้างต้นนี้เป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของบุคลากรภายในองค์กรที่ถือได้ว่าเป็น “ทุนมนุษย์” ด้านหนึ่งขององค์กร ดังนั้นการที่จะได้มาซึ่งบุคลากรอันพึงประสงค์ขององค์กรจึงถือเป็นหน้าที่สำคัญของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะผู้ทำหน้าที่ในการ “สรรหาทรัพยากรมนุษย์”

 

           ดังนั้นในหลักสูตรนี้จะเป็นการนำเอาเนื้อหาที่เป็นทั้ง “ศาสตร์” และ “ศิลป์” ในการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ในหลักการ แนวคิด โครงสร้าง วิธีการ รวมไปถึงเทคนิคต่าง ๆ ในการสัมภาษณ์เพื่อการเลือกสรรทรัพยากรมนุษย์ที่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักสรรหาทุกคนจะสามารถนำเอาสาระความรู้ต่าง ๆ นั้นนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพสูงสุด (ตามหลักการเรียนรู้ KUSAB)

 


วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้และเข้าใจความสำคัญของการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญในการทำงานในปัจจุบันเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูง

 


2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้และเข้าใจหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบในการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ให้ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ทางองค์กรได้วางไว้ พร้อมทั้งการเรียนรู้หลักการสื่อสารในการสัมภาษณ์

 


3.สามารถวิเคราะห์ และจำแนกพฤติกรรมการสื่อสารของ “คู่สนทนา” หรือ “ผู้ถูกสัมภาษณ์” ในลักษณะต่าง ๆเพื่อให้การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาหรือช่องว่างของการสัมภาษณ์ได้อย่างเป็นเลิศ

 


 4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำเอาเนื้อหาสาระต่าง ๆ ที่ได้รับจากการฝึกอบรม นำกลับไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง และยังสามารถนำเอาหลักการต่าง ๆ ที่ได้รับนำกลับไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อีกทางหนึ่ง

 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ บุคคลกรเลื่อนบรรจุใหม่ พนักงานในระดับปฏิบัติงานฝ่ายบุคคล ฝ่ายสรรหามือใหม่   หัวหน้างานที่มีหน้าที่สัมภาษณ์คัดเลือกพนง.ใหม่ในสังกัด ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ

 


 

หัวข้อการสัมมนา :

 

ช่วงเช้า (09.00 – 12.00 น.) 
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับแนวคิดการสรรหาบุคลากรเข้าสู่องค์กร (ทำอย่างไรให้ได้คนที่องค์กรต้องการ)
• หลักการขั้นตอนและกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 
- การวางแผนงานและการเตรียมงานสำหรับการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
- แหล่งการสรรหาและแนวทางการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ตามการจำแนกประเภทต่าง ๆ
- การเลือกสรรทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นกลุ่มเป้าหมาย (การระบุกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ)

ช่วงบ่าย (13.00 – 16.00 น.) 
• หลักการขั้นตอนและกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)
- การนัดหมายกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการสัมภาษณ์งานเพื่อการคัดเลือก
- ขั้นตอนและกระบวนการสัมภาษณ์และคัดเลือก
I. การทดสอบเพื่อการเลือกสรรทรัพยากรมนุษย์
II. การสัมภาษณ์เพื่อการเลือกสรรทรัพยากรมนุษย์
III. การประเมินผล การทดลอง และการบรรจุแต่งตั้ง
• Workshop : (แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติจริงในการสัมภาษณ์งาน) : วิทยากรสอนแนะรายกลุ่ม/รายบุคคล
• ข้อควรระมัดระวังในการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์สำหรับนักสรรหามือใหม่ 
• บทสรุปการสัมมนา และ แนวคิดเพื่อการทำงานสรรหาอย่างมืออาชีพ (แบ่งปันแนวคิดจากวิทยากร)  
หมายเหตุ   เวลา และกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์

 


 

อัตราค่าสัมมนา (ต่อท่าน) 

จ่ายเท่าไหร่สามารถลดหย่อนภาษีได้  2 เท่า (ยกเว้นบุคคลธรรมดา)

 

อัตราค่าสัมมนา 

1

บวก VAT 7%

2

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

3

ชำระสุทธิ 

(1+2-3)

ท่านละ

3,900

273

117

4,056

ราคาสมาชิก หรือราคาโปรโมชั่น

2,900

203

87

3,016

สมัคร 3 ท่าน

(เหลือเพียงท่านละ 2,600 บาท)

7,800

546

234

8,112

หมดเขตโปรโมชั่นกรณีชำระภายในวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้เท่านั้น 

 
Online:  3
Visits:  206,844
Today:  202
PageView/Month:  5,391