บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
18102564 Evaluation
สถิติการชม : 9,907 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 22/9/2564
18102564 Evaluation

 

หลักสูตร ONLINE  เทคนิคการออกแบบประเมินผลประสิทธิภาพการทำงาน

สำหรับฝ่ายบุคคลอย่างมืออาชีพ

 

 

 
ราคา 1,500.00 บาท สำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
Email:hrdeesolution@gmail.com

หลักสูตร ONLINE

 “เทคนิคการออกแบบประเมินผลประสิทธิภาพการทำงาน

สำหรับฝ่ายบุคคลอย่างมืออาชีพ ”

แถมฟรี  โปรแกรมบันทึกการลาออกพนักงาน 

หลักการ และเหตุผล ( Principles )

  การประเมินผลในการปฏิบัติงาน ถือเป็นกระบวนหนึ่งที่สำคัญขององค์กรเพื่อให้ทราบว่าควรที่จะลงทุนกับพนักงานท่านใด และ เพื่อให้ทราบว่าองค์กรจะมีผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างไร การประเมินไม่ใช่การจัดทำเพื่อปรับเงินเดือน และ โบนัสเท่านั้น แต่เป็นการประเมินเพื่อให้ทราบศักยภาพและบุคคลากรและการที่จะเติบโตขององค์ด้วย

วัตถุประสงค์   ( Objectives )

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการออกแบบใบประเมินผลมากขึ้น

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถกำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลได้อย่างชัดเจน

หัวข้อหลักสูตร  ( Areas Of Study )

Section 1          การทำความเข้าใจหลักการประเมินผล

Section 2          รูปแบบการประเมินผล

Section 3           เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล

Section 4           การกำหนดรูปแบบการประเมินผล

Section 5            ถาม-ตอบ

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ  ( Benefits Of Training )

  • ผู้เข้าอบรม ความรู้ในการออกแบบใบประเมินผลมากขึ้น

  • ผู้เข้าอบรม สามารถเข้าใจการใช้เครื่องมือได้มากขึ้น

 
Online:  5
Visits:  569,175
Today:  264
PageView/Month:  4,387