บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
IN-HOUSE TRAINING Attractive Personality & Effective Communication Skills
สถิติการชม : 1,420 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 7/11/2561
IN-HOUSE TRAINING Attractive Personality & Effective Communication Skills

พลังแห่งถ้อยคำนำเสนอ สู่ภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ

 Attractive Personality & Effective Communication Skills

 
สำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
Email:hrdeesolution@gmail.com

พลังแห่งถ้อยคำนำเสนอ สู่ภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ

(Attractive Personality & Effective Communication Skills) 

 

 

หัวข้อการสัมมนา : (บรรยาย 50% สลับการทำกิจกรรม 50%)

 1.การนำเสนอสำคัญอย่างไรในการทำงานปัจจุบัน ?

  (ความสำคัญ ความหมาย และองค์ประกอบการนำเสนอ)

 2.ความเชื่อมั่นในตนเองในการนำเสนอ

  (ตรวจสอบความสามารถในการนำเสนอพร้อมปรับเปลี่ยนมุมมอง)

 3.หลักการและขั้นตอนการนำเสนอ

        -   การเตรียมการนำเสนอ

        -  การจัดทำแผน และโครงการ

       -   สื่อที่ใช้ประกอบการนำเสนอต่าง ๆ

 4.เครื่องมือ และเทคนิคในการนำเสนอ

       -   การปรับบุคลิกภาพ และการแสดงออกอย่างเหมาะสมในการนำเสนอ

      -   การเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์เพื่อการสื่อสารได้อย่างตรงใจและมีประสิทธิภาพ

       -   เทคนิคการสร้างบรรยากาศในการนำเสนอที่ดี

 5.การนำเสนอผลงานในอุดมคติ : การฝึกปฏิบัติ (รายบุคคล, คู่ หรือ กลุ่ม)

 6.บทสรุปการสัมมนา : วินัย และ ข้อคิด (กรณีศึกษา แชร์ประสบการณ์จากวิทยากร)

หมายเหตุ   เวลา และกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์


 
Online:  8
Visits:  539,403
Today:  283
PageView/Month:  3,557