บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า : หลักสูตรด้าน HRM & HRD » 27102561Attractive Personality & Effective Communication Skills
27102561Attractive Personality & Effective Communication Skills
สถิติการชม : 223 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 2/10/2561
27102561Attractive Personality & Effective Communication Skills

พลังแห่งถ้อยคำนำเสนอ สู่ภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ

 Attractive Personality & Effective Communication Skills

 
ราคา 3,900.00 บาท สำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
Email:hrdeesolution@gmail.com

พลังแห่งถ้อยคำนำเสนอ สู่ภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ

(Attractive Personality & Effective Communication Skills) 

Full option 1 DAY

อบรมวันเสาร์ที่  27  ตุลาคม 2561

ณ โรงแรมไอบิส นานา สุขุมวิท

เวลา 9.00 น .-16.30 น.

วิทยากร อ.พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล

 

หัวข้อการสัมมนา : (บรรยาย 50% สลับการทำกิจกรรม 50%)

 1.การนำเสนอสำคัญอย่างไรในการทำงานปัจจุบัน ?

  (ความสำคัญ ความหมาย และองค์ประกอบการนำเสนอ)

 2.ความเชื่อมั่นในตนเองในการนำเสนอ

  (ตรวจสอบความสามารถในการนำเสนอพร้อมปรับเปลี่ยนมุมมอง)

 3.หลักการและขั้นตอนการนำเสนอ

        -   การเตรียมการนำเสนอ

        -  การจัดทำแผน และโครงการ

       -   สื่อที่ใช้ประกอบการนำเสนอต่าง ๆ

 4.เครื่องมือ และเทคนิคในการนำเสนอ

       -   การปรับบุคลิกภาพ และการแสดงออกอย่างเหมาะสมในการนำเสนอ

      -   การเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์เพื่อการสื่อสารได้อย่างตรงใจและมีประสิทธิภาพ

       -   เทคนิคการสร้างบรรยากาศในการนำเสนอที่ดี

 5.การนำเสนอผลงานในอุดมคติ : การฝึกปฏิบัติ (รายบุคคล, คู่ หรือ กลุ่ม)

6.บทสรุปการสัมมนา : วินัย และ ข้อคิด (กรณีศึกษา แชร์ประสบการณ์จากวิทยากร)

หมายเหตุ   เวลา และกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์


อัตราค่าสัมมนา (ต่อท่าน) 

จ่ายเท่าไหร่สามารถลดหย่อนภาษีได้  2 เท่า (ยกเว้นบุคคลธรรมดา)

เงื่อนไข

อัตราค่าสัมมนา

1

บวก VAT 7%

2

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

3

ชำระสุทธิ

(1+2-3)

ราคาปกติ

5,900

413

177

6,136

ราคาโปรโมชั่น

ราคาสมาชิก

3,900

273

117

4,056

หมายเหตุ  เงื่อนไขราคาโปรโมชั่นกรณีชำระภายในวันที่   19 ตุลาคม  นี้เท่านั้น   

 
Online:  4
Visits:  206,839
Today:  197
PageView/Month:  5,386