บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
 FIRST AID & CPR GUIDELINE 2015
สถิติการชม : 7,870 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 4/9/2561
FIRST AID & CPR GUIDELINE 2015

เพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการปฐมพยาบาลสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาลเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากร

 
ราคา 2,900.00 บาท สำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
Email:hrdeesolution@gmail.com

DOWNLOAD หัวข้อการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

FIRST AID & CPR GUIDE LINE 2015

 


 

หลักการและเหตุผล

การเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะสามารถคาดคิดได้ เพราะอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเสมอและแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นก็มักจะมากับความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือทรัพย์สินเงินทอง อีกทั้งการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากสภาพร่างกายหรือการเจ็บป่วยทั่วไป

ดังนั้น หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” จึงเป็นหลักสูตรที่จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลภายในองค์กรอีกด้วย


ประโยชน์ที่จะได้รับ

เพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการปฐมพยาบาล

สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล

 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากร

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ  :   บุคลากรด้านความปลอดภัย และ บุคคลผู้สนใจทั่วไป

 


หัวข้อการอบรม (Course Outline)

SESSION I ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น Basic FIRST AID

 1. หลักการปฐมพยาบาล/คุณสมบัติของผู้ปฐมพยาบาล ( Principle-Qualification of First aid )
 2. การประเมินผู้บาดเจ็บระยะเร่งด่วนและทั่วไป ( Survey-Casualty Assessment )
 3. การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่มีภาวะช็อค หมดสติเป็นลม ( Shock coma and Fainting )
 4. บาดแผล ชนิดของบาดแผลและการปฐมพยาบาลบาดแผล( Wound and Type of wound )
 5. การตกเลือดและการห้ามเลือด ( Haemorrhage and Control Bleeding )
 6. ฝึกปฏิบัติการห้ามเลือดโดยการใช้ผ้ายืดและผ้าสามเหลี่ยม ( Control bleeding with Bandage Practice )
 7. การห้ามเลือดกรณีกระดูกหักแบบเปิดหรือมีวัสดุปักคา( Improvise Donut Shape for Opened Fracture )
 8. การบาดเจ็บกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูกและการปฐมพยาบาล ( Muscle Joint and Bone injury )
 9. ฝึกปฏิบัติการใช้ผ้ายืดสำหรับบาดแผลปิด ( Elastic bandage Practice for closed wound )
 10. ฝึกปฏิบัติการดามกระดูก ( Splint and Taping for fracture of bone Practice )
 11. การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากไฟฟ้า ไฟไหม้น้ำร้อนลวก ( Burn – Electrical injury )
 12. การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากสารพิษ-สิ่งแปลกปลอม( Chemical burn –Poison-Foreign body )
 13. การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ท่าและวิธีการของการเคลื่อนย้ายที่เหมาะสม ( Lifting and Moving casualty )
 14. ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยเปลสนาม ( Improvise Stretch Practice )
 15. ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยboard ( Long Spinal Board Practice )

 

SESSION II ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support

 1. การประเมินผู้บาดเจ็บที่มีภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น ( Assessment Casualty of Heart failure )
 2. ข้อบ่งชี้ในการกู้ชีวิต ( Indicator for Cardio-Pulmonary Resuscitation )
 3. การสาธิตการกู้ชีวิตในผู้ใหญ่ เด็กโต และเด็กเล็ก(Demonstration of CPR for Adult , Child , Infant )
 4. ฝึกปฏิบัติการกู้ชีวิต (Cardio-Pulmonary Resuscitation Practice )
 5. สาธิตการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าภายใต้การควบคุมของแพทย์ (Automated External Defibrillation Demonstrate )
 6. สรุป คำถามและคำตอบ

 

รูปแบบการอบรม:   บรรยาย, พร้อมยกตัวอย่างประกอบ, ทำแบบทดสอบ Pre Test Post Test ,ฝึกปฏิบัติปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฝึกปั๊มหัวใจกับหุ่นจำลอง ฝึกเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สอบภาคปฏิบัติ BASIC CPR พร้อมรับวุฒิบัตร

 

 

 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ     อ.นิรันดร์ แย้มไผ่

 

การศึกษา                                                                                                                                    

 พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย มหิดล

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

หลักสูตรการกู้ชีวิตขั้นสูง สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน 

ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลศิริราช

หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน และเจ้าหน้าบริหาร โรงพยาบาลเอกชน 15 ปี


ปัจจุบัน                                                                                         

วิทยากรอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล และการกู้ชีวิตเบื้องต้น

ให้แก่บริษัทชั้นนำ ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย  ได้แก่ บมจ.ปตท และ SCG ทั่วประเทศ

 

 
Online:  1
Visits:  206,849
Today:  207
PageView/Month:  5,396