บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
11102564 Report HR
สถิติการชม : 599 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 22/9/2564
11102564 Report HR

 

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์รายงานความเสี่ยงสำหรับฝ่ายบุคคล 

 

 
ราคา 1,500.00 บาท ต้องการใบเสนอราคากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
Email:hrdeesolution@gmail.com

หลักสูตร ONLINE

 “การเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์รายงานความเสี่ยงสำหรับฝ่ายบุคคล

แถมฟรี  โปรแกรมบันทึกการลาออกพนักงาน

 

หลักการ และเหตุผล ( Principles )

  เนื่องจากแต่ละองค์กรมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้เกิดการรู้ทันปัญหาจึงควรมีการค้นหาและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร โดยทั้งนี้ผู้วิเคราะห์จะต้องทราบความเสี่ยงนั้นสำคัญกับองค์กรอย่างไร และควรจะแก้ด้วยวิธีใด เพื่อให้ผลการวิเคราะห์นำมาเป็นแนวทางป้องกัน

วัตถุประสงค์   ( Objectives )

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการหาข้อมูลที่มีความเสี่ยง

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถออกแบบรายงานความเสี่ยงได้

  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หัวข้อหลักสูตร  ( Areas Of Study )

Section 1          ทำความเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูล

Section 2          การค้นหาความเสี่ยงในองค์กร

Section 3          การจัดเก็บข้อมูล

Section 4          การวิเคราะห์ข้อมูล

Section 5           การเอาข้อมูลมาออกแบบรายงาน

Section 6            ถาม-ตอบ

ประโยชน์ที่จะได้รับ  ( Benefits Of Training )

  • ผู้เข้าอบรม ความรู้ในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาความเสี่ยงในองค์กร

  • ผู้เข้าอบรม สามารถเข้าใจการและรายงานเชิงวิเคราะห์ได้มากขึ้นและชัดเจน

 
Online:  2
Visits:  569,215
Today:  131
PageView/Month:  4,427