บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
26 JANUARY 2018
สถิติการชม : 916 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 26/12/2560
26 JANUARY 2018

ตอบโจทย์...ประเมินผลงานอย่างไรให้ตอบโจทย์องค์กรและสะท้อนผลงานอย่างแท้จริง

 
ราคา 4,500.00 บาท ต้องการใบเสนอราคากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
email:hrdeesolution@gmail.com

                

การประเมินผลงาน บนฐาน KPI & Competency  (Performance Appraisal)


 

 

 

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561

เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

ณ โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท ซอย 20

อาจารย์ราเชนทร์ พันธุ์เวช

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

 

 

หัวข้อการบรรยาย

1. การกำหนดเป้าหมายองค์กร จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

 • ภาพรวมการจัดทำระบบประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่า และปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจ
 • การแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจ ให้เป็นเป้าหมายองค์กร

2.การกำหนด KPI (Key Performance Indicator) สำคัญด้านต่างๆขององค์กร

 • การทำโครงสร้างตัวชี้วัด (KPI), โครงสร้างทำกำไร เพื่อให้ KPI สอดคล้องกันทั้งองค์กร
 • การกำหนด KPI สำคัญด้านต่างๆ ตามหลัก Balanced Scorecard

3.การกำหนด KPI หน่วยงานให้ตอบโจทย์องค์กรและสะท้อนผลงานอย่างแท้จริง

 • การกระจายและมอบหมาย KPI องค์กรด้านต่างๆ สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • การกำหนด KPI จากความคาดหวังต่อหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญของหน่วยงาน (Functional KPI)
 • การกระจายและมอบหมาย KPI หน่วยงานสู่แต่ละตำแหน่งานในหน่วยงาน

4.การจัดทำแบบประเมินผลงานรายบุคคล (Performance Appraisal)

 • หลักการกำหนดหัวข้อประเมินผลงานรายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ (Individual Indicator)
 • การกำหนดหัวข้อประเมิน Competency เชิงพัฒนาที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
  • §รูปแบบการทำใบประเมินผล กำหนดสัดส่วน KPI & Competency และการคำนวณเกรดผลงาน
  • §แนวทางการเก็บข้อมูล และกระบวนการ Implement ระบบประเมินผลงาน
  • §แนวทางการปรับเงินเดือนตาม Budget แบบไม่ใช้ Bell Curve และ จ่ายโบนัสจากระบบประเมินผล

 

รูปแบบการอบรม ทฤษฎี 35% เวิร์คช็อป 65%

อัตราค่าสัมมนา (ต่อท่าน) 

จ่ายเท่าไหร่สามารถลดหย่อนภาษีได้  2 เท่า (ยกเว้นบุคคลธรรมดา)

เงื่อนไข

อัตราค่าสัมมนา 

1

บวก VAT 7%

2

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

3

ชำระสุทธิ 

(1+2-3)

ราคาปกติ

4,500

315

135

4,680

ราคาสมาชิก /ราคาโปรโมชั่น

3,900

273

117

             4,056

ราคาโปรโมชั่นสมัคร 2 ท่าน ๆ ละ

3,500

245

105

3,640

** ราคาโปรโมชั่นกรณีชำระภายในวันที่ 15 มกราคมนี้เท่านั้น 


 

 

 


 
Online:  5
Visits:  128,372
Today:  155
PageView/Month:  6,585