บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
16072561 ประเมินผลงาน
สถิติการชม : 1,482 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 14/6/2561
16072561 ประเมินผลงาน

เทคนิคการประเมินผลงานและการแจ้งผลการปฏิบัติงานอย่างถูกวิธี

 
ราคา 3,900.00 บาท ต้องการใบเสนอราคากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
email:hrdeesolution@gmail.com

                

 

เทคนิคการประเมินผลงาน

และการแจ้งผลการปฏิบัติงานอย่างถูกวิธี

 

 

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561

เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

อาจารย์เอนกลาภ สุทธิพันธ์

วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการวางระบบการประเมินผลงานสมัยใหม่

 

 

 

หัวข้อการสัมมนา
1. ความหมายและความสำคัญของการบริหารผลงาน
(Performance  Management  System)
2. หลักการสำคัญของการบริหารผลงานสมัยใหม่
    การประเมินผลงานโดยใช้หลักสมรรถนะ(Competency)
    การประเมินผลงานโดยใช้ดัชนีชี้วัดผลงาน(KPI)
    การประเมินผลงานแบบ 360 องศาและ 180 องศา
    การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์
3. หลักการประเมินผลงานให้ถูกต้องและเป็นธรรม
4. มีอะไรในแบบฟอร์มใหม่ของการประเมินผลงาน
    สถิติการมาทำงาน(Attendance)
    ผลงาน(Performance)
    ศักยภาพ (Potential)
5. เทคนิคการกรอกแบบฟอร์มการประเมินผลงาน
6. WORKSHOP  การกรอกแบบฟอร์มการประเมินผลงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
7. ความหมายและความสำคัญของการแจ้งผลการปฏิบัติงาน
8. การเตรียมข้อมูลก่อนการแจ้งผลงานต้องเตรียมอะไรบ้าง
9. ขั้นตอนที่สำคัญของการแจ้งผลการปฏิบัติงาน
10. ฝึกปฏิบัติการแจ้งผลงานโดยใช้แบบประเมินผลงาน
11. ฝึกปฏิบัติการแจ้งผลการปฏิบัติงานอย่างถูกวิธี
12. สิ่งที่ต้องปฏิบัติสำหรับหัวหน้างานภายหลังการแจ้งผลงาน
13. วิทยากรให้ข้อเสนอแนะและสรุปสาระสำคัญทั้งหมด
14. การถาม--ตอบและปิดการสัมมนา

 

 

อัตราค่าสัมมนา (ต่อท่าน) 

จ่ายเท่าไหร่สามารถลดหย่อนภาษีได้  2 เท่า (ยกเว้นบุคคลธรรมดา)

 

อัตราค่าสัมมนา 

1

บวก VAT 7%

2

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

3

ชำระสุทธิ 

(1+2-3)

ท่านละ

3,900

273

117

4,056

ราคาโปรโมชั่น

2,900

203

87

3,016

สมัคร 3 ท่าน(เหลือเพียงท่านละ 2,600 บาท)

7,800

546

234

8,112

หมดเขตโปรโมชั่นกรณีชำระภายในวันที่  9 กรกฎาคม นี้เท่านั้น 


 
Online:  12
Visits:  171,616
Today:  348
PageView/Month:  10,412