บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

 

DOWNLOADใบสมัครอบรม

สำรองที่นั่งPUBLIC TRAINING

 
 
 
 


บริษัท เอชอาร์ ดีโซลูชั่น จำกัด ให้บริการรับจัดฝึกอบรมทั้งภายใน(Public Training)และภายนอกองค์กร (In-house Training) และเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลโดยทีมงานวิทยากรและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิและมีประ

สบการณ์จริง การันตีตอบโจทย์ตรงความต้องการของลูกค้า เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร ด้านการบริหารงานบุคคล HR HRD HRM กฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด SAFETY ภาวะผู้นำ Leadershipผู้บริหาร หัวหน้างาน การบริหารจัดการ การขาย การตลาด และการบริการหลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น FIRST AID & CPR  หลักสูตรด้านไอทีสารสนเทศ Microsoft Officeการจัดกิจกรรม Walk Rally Team building Car Rally Sport Day นิทรรศการด้านความปลอดภัย เป็นต้น 

 
 
 
 

 

       

 
 
 
 
                   หลักการจัด ลาพักร้อน ให้ถูกต้องตามกฎหมายต้องทำอย่างไร  ?
 
 
                   DOWNLOAD ใบสมัครอบรม(Public Training)
 

 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 
#เรื่องการคุัมครองข้อมูลส่วนบุคคล #PDPA
ตัวอย่างปัญหายอดฮิต :หัวหน้างานที่เพิ่งเข้ามาทำงาน มาขอประวัติการทำงานและเงินเดือน ของพนักงานในทีม เพื่อประเมินและมอบหมายงานให้เหมาะสมความสามารถในการทำงาน แบบนี้จะให้ได้ไหม จะเป็นการเปิดได้หรือไม่
 
 
ตัวอย่างปัญหายอดฮิต ถ้าบริษัท จะรับพนักงานใหม่ และอยากรู้ข้อมูลอาชญากรรม สามารกเช็คไปที่ สนง ตำรวจแห่งชาติได้หรือไม่
 

 

                                    DOWNLOAD BROCHURE
 
                                  กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

รู้ก่อนใคร ใช้ได้ก่อนเพือน  #พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล #PDPA

 

 หลักสูตรแนะนำประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ผ่าน Application Zoom

หลักสูตร Online กฎหมายคุ้มครองนายจ้างตามแนวคำพิพากษาฯ

หัวข้อการบรรยายหลัก

----------------------------------------------------------------------------------------------

 • สิทธิของนายจ้างที่ทำได้ตามกฎหมาย 40 เรื่อง มีอะไรบ้าง ?
 • สิทธิของลูกจ้าง ที่นายจ้างต้องรู้ เพื่อไม่ทำผิด ไม่เสี่ยงต่อการเสียเงิน
 • บอกไม่ผ่านทดลองงาน ทำผิดตลอด ที่ถูก ที่ไม่ต้องจ่ายเงินจะทำอย่างไร ?
 • อยากเลิกจ้างก่อนครบสัญญา จะทำอย่างไรจึจะไม่ต้องจ่ายเงิน ?
 • สวัสดิการที่ศาลตัดสินเป็นค่าจ้าง ต้องนำส่งประกันสังคม ต้องคิดโอที คิดค่าชดเชย ต้องเสียเงินเพิ่มเป็นล้าน..จะป้องกัน แก้ไขอย่างไร ?
 • ลาป่วย จะขอใบรับรองแพทย์ต้องทำอย่างไร ?
 • การลดค่าจ้าง ลดตำแหน่งได้ ต้องทำอย่างไร ?
 • 10 วิธีจัดการมนุษย์เจ้าปัญหา จะทำอะไรได้บ้าง ?
 • การย้ายงานให้เป็นธรรม ต้องทำอย่างไร ?
 • การลดตำแหน่ง ลดค่าจ้างได้ ต้องทำอย่างไร ?
 • การเลิกจ้างให้เป็นธรรมต้องทำอย่างไร จึงจะไม่แพ้คดี ?
 • การจัดให้เกษียณ การขยายเกษียณที่ดี ให้ถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร ?
 • 5RS ของการบริหารคนไม่ดี จะทำอะไรได้บ้าง
 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.ผ่าน Application Zoom

หลักสูตร Onlineการเขียนสัญญาจ้างนายจ้างเขียนเอง..แพ้คดีเองจ่ายเงินเพิ่มเป็นล้าน


หัวข้อการบรรยาย : จุดอ่อนและวิธีทำให้เป็นจุดแข็ง

 

 • ขียนสวัสดิการ เช่น ค่าตำแหน่ง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ  ไว้ในสัญญาจ้างกลายเป็นค่าจ้าง ตามมาตรา 5 ต้องนำไปรวมคำนวณค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย ทำใหนายจ้างต้องเสียเงินเพิ่มเป็นล้าน และเรื่องนี้นายจ้างแพ้คดี 99.99
 • ไม่เขียนการจ่ายค่าจ้างงวดสุดท้ายจ่ายเป็นเงินสด คนที่ออกไป หรือ อยู่ไม่ครบเรียกเงินคืนไม่ได้ไม่กำหนดการจ่ายค่าจ้างระหว่างทดลองงานทุก 7 วัน ไม่ใช้สิทธิบอกกล่วงหน้า 7 วัน กลายเป็นต้องบอกล่วงหน้า 30 วันเหมือนคนอื่น 
 • บอกไม่ผ่านทดลองงานให้ออกทันที หรือ บอกไม่ตรงวัน ผิดมาตรา 17 ทำให้ถูกฟ้องต้องจ่าย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า 2 งวด
 • ทดลองงาน หรือ ต่อทดลองงาน ถ้าครบ 120 วัน ต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่มตามมาตรา 118
 • เขียนห้ามตั้งครรภ์ระหว่างทดลองงาน หรือ ระหว่างทำงาน ขัดกับเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เลิกจ้างคนมีตั้งครรภ์ ผิดแรงตามมาตรา 43 นายจ้างแพ้คดีอาจจะถูกศาลสั่งให้รับกลับเข้าทำงาน หรือ ให้จ่ายค่าเสียหายจนกว่าจะคลอด
 • เขียนว่าออกผิดระเบียบ หรือ ออกก่อนครบ 6 เดือน ไม่คืนเงินประกัน ผิดกฎหมายมาตรา 10 ที่บอกให้คืนภายใน 7 วัน
 • ไม่เขียนเรื่องสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเป็นของบริษัท ถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ภายหลัง
 • ไม่เขียนห้าม LOAD ข้อมูลใด ๆ อันมีลิขสิทธิ์มาใช้งาน โดนพนักงานภายในร่วมหัวกับเจ้าของลิขสิทธิ์ฟ้องเสียเงินเป็นล้านมาแล้ว พนักงานที่แจ้งรับรางวัลนำจับเป็นล้านสบายไป ระวังจะโดนไม่ใช่น้อย
 • ไม่เขียนการฝ่าฝืนกฎความปลอดภัยไว้ ถูกฟ้องข้อหาประมาททำให้ลูกจ้างบาดเจ็บ เสียอวัยวะ เรียกค่าเสียหายตาม ปพพ 420 ภายหลัง
 • ไม่เขียนห้ามทำงานกับคู่แข่งไว้ ลูกจ้างไม่กลัว ถูกล้วงตับไปกินตลอดทาง
 • ไม่เขียนห้ามพักร้อนไว้ในช่วงสุดท้ายที่ลาออก ทำให้พนักงานลาออกแล้วลาพักร้อนต่อ แล้วหงุดหงิด
 • ไม่เขียนว่าไม่จ่ายค่าจ้างวันมาสาย วันขาดงานไว้ ทำให้ต้องจ่ายเต็ม
 • ไม่เขียนการหักค่าจ้างชดใช้ความเสียหายไว้  หักไม่ได้
 • เพิ่มตำแหน่ง เพิ่มค่าจ้าง ทำงานไม่ดีลดไม่ได้ เพราะไม่เขียนข้อตกลงไว้แต่แรก
 • เขียนไม่รัดกุมให้สำเนาลูกจ้างไป ลูกจ้างนำไปฟ้องตายทีหลัง
 • ลูกจ้างทำสัญญาหล่น คนอื่นเปิดอ่าน รู้เงินเดือนกัน คนเก่าป่วน วุ่นวาย มาขอเพิ่ม
 • จ้างต่อเนื่องหลังเกษียณ เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยใหม่
 • จ้างเป็นที่ปรึกษา แต่ให้ทำงานเหมือนพนักงานอื่น กลายเป็นลูกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย เหมือนพนักงานอื่น
 • จ้างเป็น Subcontracts ทำสัญญาไม่เป็น กลายเป็นลูกจ้าง
 • จ้างบริการ แต่ทำสัญญาจ้างแรงงานกลายเป็นลูกจ้าง
 • จ้าง รปภ. / คนขับรถส่วนตัว กลายเป็นลูกจ้างตามกฎหมาย
 • จ้างรายปีต่อเนื่องหลายปีนับอายุงานต่อเนื่อง เลิกจ้างเสียค่าชดเชยเพิ่ม
 • จ้างมีกำหนดแน่นอน แต่ต่อเนื่องหลายครั้งกลายเป็นสัญญาไม่แน่นอน เลิกจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย
 • เพิ่มตำแหน่ง เพิ่มค่าจ้าง ทำงานไม่ดี ไม่ทำสัญญายินยอมให้ลดลงภายหลัง ลดไม่ได้
 • รับเงินแล้ว ไม่เขียนสละสิทธิฟ้องร้องภายหลัง ถูกลูกจ้างไปฟ้องอีก
 • เขียนละเอียดยิบ 5 กระดาษ วนไป วนมา ตัวเล็ก เป็นภาษากฎหมาย ไม่อยากอ่าน ปฏิบัติตามยาก
 • เขียนเป็นภาษาต่างประเทศ ใช้ในศาลไทยไม่ได้ เสียค่าแปล..แปลผิด แพ้คดี

 

 

 

 

** แจกตัวอย่างสัญญาจ้าง ที่ปิดจุดอ่อนทั้งหมด ให้ลอกใช้ **

 

 
 
 
 

หลุักสูตร Online พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

วันที่  17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ผ่าน Application Zoom

 

ส่วนที่ 1 : สรุปภาพรวมของกฎหมายนี้
---------------------------------------------------------------------
1. ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไรบ้าง ?
2. เหตุผลที่ต้องออกกฎหมายนี้ เพราะอะไร ?
3.  ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่คุ้มครองมีอะไรบ้าง ?
4.  ข้อมูลสำคัญต้องห้ามขอมีอะไรบ้าง ?
5.  สิทธิของเจ้าของข้อมูลมีอะไรบ้าง ?
6. การส่งข้อมูลไปนอกบริษัท ต่างประเทศต้องทำอย่างไร ?
7.ถ้ามีคนนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ เจ้าของข้อมูลจะฟ้องร้องได้ที่ไหน ?
8. บทลงโทษผู้ละเมิด ไม่ทำตามกฎมายนี้อาจะเสียเงินเป็นล้าน มีอะไรบ้าง ?
9.บทลงโทษทางปกครอง คืออะไร ?
---------------------------------------------------------------------
ส่วนที่ 2 : ภาคปฏิบัติสำหรับนายจ้างการขอ -การเก็บ - การใช้ข้อมูลของพนักงาน
---------------------------------------------------------------------
1. ตัวอย่าง – ข้อมูลของพนักงานที่นายจ้างเรียกเก็บได้มีอะไรบ้าง เพราะอะไร ?
2. ตัวอย่าง – การขอความยินยอมจากพนักงานใหม่ - พนักงานเก่าจะทำอย่างไร ?
3. ตัวอย่าง – การขอความยินยอมทาง Internet จะทำอย่างไร ?
4. ตัวอย่าง - สัญญาจ้างจะเขียนเพิ่มเข้าไปว่าอย่างไร  ?
5. ตัวอย่าง – หนังสือขอให้ลูกจ้างส่งข้อมูลส่วนบุคคลว่าต้องทำอย่างไร ?
6. ตัวอย่าง - หนังสือขอดูหลักฐานการป่วยของพนักงานได้หรือไม่ ?ฃ
7. ตัวอย่าง - หนังสือเตือน - กรณีลูกจ้างเปิดเผยเงินเดือนกัน ลงโทษได้หรือไม่ ?
8. ตัวอย่าง – หนังสือปรามคนที่ลาออก – คนที่ถูกไล่ออก ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลจะทำอย่างไร  ?
--------------------------------------------------------------------
การขอ - การเก็บ - การใช้ข้อมูลของลูกค้า ผู้มาติดต่องาน
--------------------------------------------------------------------
1. ตัวอย่าง – ข้อมูลของลูกค้าที่นายจ้างต้องคุ้ครองตามกฎหมายนี้
2. ตัวอย่าง – การจัดทำทะเบียนข้อมูลลูกค้าของแต่ละหน่วยงาน
3.  ตัวอย่าง - อำนาจในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า
4.  ตัวอย่าง – การขอความยินยอมจากลูกค้าให้ใช้ข้อมูลตามที่จำเป็น
5.  ตัวอย่าง – การคุ้มครองข้อมูลที่ส่งไปภายนอก หรือ ส่งไปต่างประเทศ
6.  ตัวอย่าง -  การขอให้ลูกค้าช่วยเก็บความลับข้อมูลของบริษัท
-------------------------------------------------------------------
แจกฟรี
------------------------------------------------------------------
ตัวอย่าง – Policy การคุ้มครองข้อมูล่นบุคคลเขียนอย่างไร ?
ตัวอย่าง – Checklist การจัดทำและการตรวจสอบตนเองเบื้องต้น
ตัวอย่างเอกสารที่ต้องใช้ในการจัดทำ
** ลอกใช้ได้เลย ไม่ต้องคิดเอง **

 
 
 
หลักสูตรOnline
Update  ประเด็นภาษีเกี่ยวกับสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้ลูกจ้างในช่วงมาตราการ covid-19 ในหัวข้อ เจาะลึกประเด็นสำคัญด้านภาษีอากรเกี่ยวกับค่าจ้างและสวัสดิการที่ HR และผู้บริหารควรทราบ????และการใช้ E-Witholding Tax ในการจ่ายเงินเดือน  

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ผ่าน Application Zoom

หัวข้อสัมมนา
 • ภาระภาษีของพนักงาน ลูกจ้าง ที่บริษัทต้องระวัง
 • ประเด็นภาษีการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์อื่นที่นายจ้าง ฝ่ายบุคคล และบัญชีต้องระวัง
 • สวัสดิการคืออะไร ควรวางแผนภาษีเกี่ยวกับสวัสดิการอย่างไรระวัง
 • ประเด็นที่สรรพากรประเมินเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการระวัง
 • การจัดสวัสดิการพนักงาน เพื่อลดข้อพิพาทแรงงาน (ไม่ให้ถือเป็นค่าจ้าง) ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง สอดคล้องภาษีสรรพากร (ไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม/ภาษีซื้อต้องห้าม)ระวัง
 • การฉีดวัคซีนป้องกัน Covid ทำประกันให้พนักงาน ถือเป็นรายจ่ายของบริษัท หรือ เป็นรายได้ของพนักงานหรือไม่
 • นำรายจ่ายซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) สำหรับพนักงานหรือลูกจ้าง มาหักเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
 • เงินเยียวยาจากประกันสังคมต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้หรือไม่
 • ข้อแนะนำในการจัดเตรียม “ระเบียบสวัสดิการพนักงาน” “ข้อบังคับการทำงาน” เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกตรวจสอบภาษีสรรพากรระวัง
 • ภาระภาษีเกี่ยวกับ สัญญาจ้างแรงงานในรูปแบบต่าง ๆ กับภาระภาษีสรรพากร เช่น สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาทดลองงาน สัญญายืมตัวพนักงาน สัญญาบริการ สัญญาจ้างพนักงานเหมาค่าแรง สัญญาจ้างที่ปรึกษาระวัง
 • การเลิกจ้าง สิ้นสุดการจ้าง ไล่ออก ลาออก เกษียณอายุ กับภาระภาษีสรรพากรระวัง
 • การจ่ายเงินได้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
 •  พนักงานที่ออกจากงานระหว่างปี คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
 •  การคำนวณเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเงินสมทบจาก บริษัท 
 •  บริษัทมีนโยบายให้พนักงานเกษียณอายุ เมื่ออายุครบ 60 ปี แต่มี 
 •  พนักงานขอเกษียณอายุครบ 55 ปี เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ 
 •  พนักงานได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่ และคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
 •  การนับจำนวนปีที่สามารถแยกคำนวณภาษีเงินได้ นับอย่างไร
 • การใช้ E-Witholding Tax ในการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง พนักงาน ลูกจ้าง
 

หลักสูตร ONLINE  การประเมินผลงานและการจ่ายค่าจ้างที่เป็นธรรม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. -16.00 น. เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

หัวข้อการบรรยายหลัก
1. เหตุผลและความจำเป็นในการสร้างระบบประเมินผลงานที่เป็นรูปธรรม
2. ข้อดี – ข้อเสีย ของการประเมินผลในปัจจุบัน
3. ตัวอย่าง - การหัวข้อการประเมินผลงานแบบอนุมาณ
4. ตัวอย่าง – การสรุปผลประเมินแบบอนุมาณ
5. ตัวอย่าง – ตัวอย่างการประเมินแบบเป็นตัวเลข เป็นรูปธรรม 
6. ตัวอย่าง - การกระจายผลงานหลัก ผลงานของผู้บริหารลงสู่พนักงานแต่ละระดับ
7. ตัวอย่าง - ตัวอย่าง - หัวข้อประเมินผลของแต่ละหน่วยงาน
8. ตัวอย่าง - การจ่ายค่าจ้าง รางวัล ตามผลการประเมินผลงาน
9. ตัวอย่าง – ตัวอย่างการประเมินผลงานรวม ราย 3 เดือน
10. ตัวอย่าง – การประเมินผลงานรายบุคคลแบบง่าย ใช้ได้เลย
 

 บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

  แบบ IN-HOUSE TRAINING ติดฟิต ติดแน่ !!!

 
 
 
                       อบรมช่างไฟฟ้า
 
 

 บริการอบรมติวเข้มเตรียมสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารภายในองค์กรของท่าน IN-HOUSE TRAINING รับประกันผล สอบผ่านชัวร์!!! 

ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กำหนดให้ช่างไฟฟ้าในอาคารกว่า 6 หมื่นคน เร่งทดสอบมาตรฐาน รับ license ภายในวันที่  26 ต.ค. นี้ หากไม่มี ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย โทษปรับไม่เกิน 5 พันบาท ส่วนสถานประกอบการที่จ้าง มีโทษปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท 

        ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จัดทำพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ขึ้น เพื่อควบคุม พัฒนา และยกระดั บมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ด้วยการกำหนดให้มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ หรือ License โดยเริ่มที่ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาแรก และจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 26 ต.ค.นี้

 

        

 สอบช่างไฟฟ้า

บริการจัดอบรม IN-HOUSE TRAINING

 

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพ.ศ.๒๕๕๘


                         ความปลอดภัยในการทำงานาเกี่ยวกับไฟฟ้า

 

เนื่องด้วยประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๑ ข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘  กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับ”ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า” หมายความว่าลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือ หน้าที่อื่นในลักษณะเดียวกัน กับระบบไฟฟ้า บริภัณฑ์ไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้า  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ ได้รับมอบหมาย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดไว้ ....... 

อ่านรายละเอีดเพิ่มเติม

ชม CLIP ตัวอย่างบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า อ.ภานุพันธ์ ส่องช่วย

                               

 บริการจัดอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวิชาชีพ

ระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร 

   
บริการอบรมหลักสูตร ปฐมพยาบาลและกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน

FIRST AID & BASIC LIFE SUPPORT VERSION 2015

 
       อบรมหลักสูตร FIRST AID & CPR
 

บริการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับชาวต่างชาติ

FIRST AID & BASIC LIFE SUPPORT 2015 FOR THE FOREIGNER

 We provide The First Aid & CPR Course Training  for the foreigner  by Professional Lecturer learning by practice 100% Satisfaction Guarantee    
 อบรม FIRST AID CPR สำหรับชาวต่างชาติ

ชม CLIP การสาธิตเครื่องช่วยกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (automated external defibrillator, AED) โดยอ.นิรันดร์ แย้มไผ่

 

 

 
 
 
 
 
 

 


 
Online:  3
Visits:  528,127
Today:  410
PageView/Month:  5,663
Last Update:  20/10/2564
                                                               

 

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560  เวลา 9.00 น.- 16.00 น.

จัดที่ โรงแรมแกรนด์ สุขุวิท กรุงเทพฯ

 
 
Online:  3
Visits:  528,127
Today:  410
PageView/Month:  5,663